master's thesis
PROFILIRANJE TURISTA TROGIRSKOG PODRUĈJA POMOĆU METODA RUDARENJA PODATAKA

Denis Žderić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split