master's thesis
UPRAVLJANJE PROMJENAMA I ORGANIZACIJSKA KULTURA NA PRIMJERU TURISTIČKE AGENCIJE

Marijela Kursar (2017)
University of Split
Faculty of economics Split