diplomski rad
UPRAVLJANJE PROMJENAMA I ORGANIZACIJSKA KULTURA NA PRIMJERU TURISTIČKE AGENCIJE
Diplomski rad

Marijela Kursar (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet