master's thesis
FAKTORING KAO SUVREMENI NAČIN FINANCIRANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Mia Šarić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split