specijalistički diplomski stručni
FAKTORING KAO SUVREMENI NAČIN FINANCIRANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
završni rad

Mia Šarić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet