master's thesis
Komparativna analiza poslovanja poduzeća Span d.o.o. i usporedivih poduzeća iz EU

Dominik Tušek (2016)
University of Split
Faculty of economics Split