specijalistički diplomski stručni
Komparativna analiza poslovanja poduzeća Span d.o.o. i usporedivih poduzeća iz EU
završni rad

Dominik Tušek (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet