master's thesis
Utjecaj osobnih čimbenika (kupca) i karakteristika prodajnog mjesta na impulzivno ponašanje u kupnji

Leonela Buzov (2017)
University of Split
Faculty of economics Split