master's thesis
KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE KAO FAKTOR TURISTIČKE POTRAŢNJE: STUDIJA SLUČAJA RH

Marina Pranić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split