diplomski rad
KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE KAO FAKTOR TURISTIČKE POTRAŢNJE: STUDIJA SLUČAJA RH
Diplomski rad

Marina Pranić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet