professional thesis
Stavovi dionika o stanju i mogućnostima filmskog turizma u Zadarskoj županiji

Martina Furčić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split