završni specijalistički
Stavovi dionika o stanju i mogućnostima filmskog turizma u Zadarskoj županiji

Martina Furčić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet