professional thesis
MEĐUOVISNOST STILOVA VODSTVA MENADŽERA I VELIČINE BANAKA U BANKARSKOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE

Dijana Kalinić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split