završni specijalistički
MEĐUOVISNOST STILOVA VODSTVA MENADŽERA I VELIČINE BANAKA U BANKARSKOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE

Dijana Kalinić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet