master's thesis
RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE UVOZA ROBE I UTJECAJ NA FINANCIJSKI REZULTAT NA STUDIJI SLUČAJA NOVI OKOLIŠ d.o.o.

Petar Despot (2018)
University of Split
Faculty of economics Split