specijalistički diplomski stručni
RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE UVOZA ROBE I UTJECAJ NA FINANCIJSKI REZULTAT NA STUDIJI SLUČAJA NOVI OKOLIŠ d.o.o.
Završni rad

Petar Despot (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet