master's thesis
PRIMJENA NAČELA ZELENOG MARKETINGA U POSLOVANJU HOTELSKOG PODUZEĆA "KORČULA"

Marko Sitar (2018)
University of Split
Faculty of economics Split