master's thesis
SUSTAVSKO DINAMIČKI MODEL ZA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRETILIH OSOBA

Mario Prša (2018)
University of Split
Faculty of economics Split