diplomski rad
SUSTAVSKO DINAMIČKI MODEL ZA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRETILIH OSOBA
Diplomski rad

Mario Prša (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet