master's thesis
„PRAĆENJE I ALOKACIJA TROŠKOVA U KOMUNALNOM PODUZEĆU“

Ante Antičević (2016)
University of Split
Faculty of economics Split