master's thesis
POTENCIJAL OTVORENIH INOVACIJA U PAMETNIM GRADOVIMA U PODRUČJU TURIZMA

Ante Mihanović (2018)
University of Split
Faculty of economics Split