master's thesis
Uloga novinskog publiciteta i marketinga usmenom predajom u kreiranju marke destinacije Bol

Martina Lukrecija Bonačić (2015)
University of Split
Faculty of economics Split