master's thesis
UTJECAJ RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANCIJSKI REZULTAT

Antonia Gulan (2016)
University of Split
Faculty of economics Split