diplomski rad
UTJECAJ RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANCIJSKI REZULTAT
diplomski rad

Antonia Gulan (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet