undergraduate thesis
ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI

Matea Jukić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split