završni rad
ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI
završni rad

Matea Jukić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet