undergraduate thesis
SUVREMENE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI PROMOCIJE MARINA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Margarita Lejo (2016)
University of Split
Faculty of economics Split