master's thesis
OBLIKOVANJE SUSTAVA MENADŢERSKE KONTROLE NA PRIMJERU EUROHERC OSIGURANJE D.D.

Ivan Pejković (2016)
University of Split
Faculty of economics Split