specijalistički diplomski stručni
OBLIKOVANJE SUSTAVA MENADŢERSKE KONTROLE NA PRIMJERU EUROHERC OSIGURANJE D.D.
završni rad

Ivan Pejković (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet