master's thesis
OSTVARIVANJE FUNKCIJA MENADŽMENTA U JP ELEKTROPRIVREDA HZHB ČAPLJINA

Daria Krešić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split