diplomski rad
OSTVARIVANJE FUNKCIJA MENADŽMENTA U JP ELEKTROPRIVREDA HZHB ČAPLJINA
Diplomski rad

Daria Krešić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet