undergraduate thesis
KOMUNIKACIJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŢA NA PRIMJERU PODUZEĆA NAPRIJED D.O.O.

Tihomir Jazidžoja (2016)
University of Split
Faculty of economics Split