završni rad
KOMUNIKACIJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŢA NA PRIMJERU PODUZEĆA NAPRIJED D.O.O.
završni rad

Tihomir Jazidžoja (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet