master's thesis
UTJECAJ PERCIPIRANE KVALITETE USLUGA NA ZADOVOLJSTVO I POVJERENJE KORISNIKA U BANKARSTVU

Ines Vukoja (2016)
University of Split
Faculty of economics Split