specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ PERCIPIRANE KVALITETE USLUGA NA ZADOVOLJSTVO I POVJERENJE KORISNIKA U BANKARSTVU
završni rad

Ines Vukoja (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet