master's thesis
METODE UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA TE NJIHOVA PRIMJENA KOD ODREĐIVANJA PRODAJNIH CIJENA PROIZVODA

Tonka Ćurković (2016)
University of Split
Faculty of economics Split