diplomski rad
METODE UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA TE NJIHOVA PRIMJENA KOD ODREĐIVANJA PRODAJNIH CIJENA PROIZVODA
Diplomski rad

Tonka Ćurković (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet