diplomski rad
METODE UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA TE NJIHOVA PRIMJENA KOD ODREĐIVANJA PRODAJNIH CIJENA PROIZVODA
Diplomski rad

Tonka Ćurković (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovMETODE UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA TE NJIHOVA PRIMJENA KOD ODREĐIVANJA PRODAJNIH CIJENA PROIZVODA : Diplomski rad
AutorTonka Ćurković
Voditelj/MentorIvana Dropulić (mentor)
Sažetak rada
Cijena je jedan od najosjetljivijih elemenata poslovne politike. Ona je ujedno i instrument, koji najĉešće u kombinaciji s drugim instrumentima kao što su: obiljeţja proizvoda, putovi distribucije i promotivne aktivnosti, sluţi izravno ciljevima poslovne strategije i taktike nastupa radne organizacije udruţenog rada na trţištu. U teorijskom dijelu rada se opisalo što su to troškovi, kako ih dijelimo te na koje sve naĉine se s njima moţe upravljati kako bi se došlo do prodajne cijene proizvoda. U istraţivaĉkom dijelu se prikazalo kako promatrano poduzeće odreĊuje cijenu svojih proizvoda te se ta prodajna cijena usporeĊivala s trţišnom cijenom tih proizvoda. Rezultati su pokazali da se ne postoje velike razlike u prodajnoj i trţišnoj cijeni pojedinih proizvoda, ali kod nekih proizvoda postoji.
Ključne riječitroškovi prodajna cijena ciljni troškovi
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Price is one of the most sensitive elements of the business policy. It is also the instrument which usually in combination with other instruments, such as product features, ways of distribution and promotional activities, directly serves the objectives of the business strategy and tactics performance work organizations associated labor market. In the theoretical part of the work is defined what are the costs, how they are classified and in which ways we can manage them to get the selling price of the product. In the research part of the work is shown how observed company sets the price of their products and then the sale price is compared with the price on the market of these products. The results showed that there are not big differences in the sale price and the market price of individual products, but for some products there is big difference among these two prices.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)costs selling price target costs
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:244734
PohranioIvana Gizdić