master's thesis
Komparativna analiza bilješki uz finacijske izvještaje proračunskih subjekata

Marijana Bašić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split