undergraduate thesis
USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA MORSKE AKVAKULTURE U SPLITSKO- DALMATINSKOJ ŢUPANIJI

Ivan Tarabarić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split