završni rad
USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA MORSKE AKVAKULTURE U SPLITSKO- DALMATINSKOJ ŢUPANIJI
završni rad

Ivan Tarabarić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet