master's thesis
STATISTIČKA ANALIZA FINANCIJSKE USPJEŠNOSTI JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. I USPOREDBA S ODABRANIM KONKURENTIMA

Josipa Alagić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split