diplomski rad
STATISTIČKA ANALIZA FINANCIJSKE USPJEŠNOSTI JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. I USPOREDBA S ODABRANIM KONKURENTIMA
Diplomski rad

Josipa Alagić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet