master's thesis
SPECIFIČNOSTI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Irena Bartok Hudina (2017)
University of Split
Faculty of economics Split