specijalistički diplomski stručni
SPECIFIČNOSTI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU
Završni rad

Irena Bartok Hudina (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSPECIFIČNOSTI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU : Završni rad
AutorIrena Bartok Hudina
Voditelj/MentorAndrijana Rogošić (mentor)
Sažetak rada
U ovom završnom radu obrađena je tema Specifičnosti poreza na dodanu vrijednost u proračunskom računovodstvu. Proračunsko računovodstvo vrlo je specifično iz mnogo razloga, svakako je važno istaknuti primjenu modificiranog načela čija su najznačajnija obilježja priznavanje rashoda u trenutku nastanka, a priznavanje prihoda po gotovinskom načelu, ne iskazivanje rashoda amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine, za donacije nefinancijske imovine priznavanje prihoda i rashoda kao i mnoge druge značajke. Zbog višegodišnjeg radnog iskustva u proračunskom korisniku na radnom mjestu glavnog knjigovođe na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu navedena tema nekako se sama nametnula i obuhvaća široki spektar primjera iz prakse što ju unatoč tome što podrazumijeva poreze i mnogo zakonskih propisa i regulativa čini zanimljivom. Česta su razmišljanja kako proračunski korisnici za svoje poslovanje crpe sredstva samo iz državnog proračuna i na teret poreznih obveznika što je jednim dijelom točno, ali Fakulteti općenito pa tako i Fakultet strojarstva i brodogradnje vrlo aktivno sudjeluju na tržištu obavljajući gospodarsku djelatnost i na taj način „unovčuju“ svoje znanje. Fakultet strojarstva i brodogradnje kao i većina drugih Fakulteta koji su zadovoljavali uvjete, u sustav poreza na dodanu vrijednost ušao je 2010. godine. S obzirom da Fakulteti uz oslobođenu djelatnost obavljaju i oporezivu djelatnost zakonodavac je propisao podjelu pretporeza po ulaznim računima. Iz tog razloga vrlo je važno prilikom evidentiranja ulaznog računa uvidjeti u koju se svrhu usluga ili roba nabavlja. Za oslobođenu djelatnost koju obavlja Fakultet nije dopušten odbitak pretporeza, dok je u slučaju evidentiranja rashoda koji se odnose isključivo na oporezivu djelatnost dopušten odbitak pretporeza u cijelom iznosu, a u slučaju kada se roba ili usluga koristi i za oporezivu i za neoporezivu djelatnost primjenjuje se stopa podjele.
Ključne riječiproračunsko računovodstvo pretporez porez na dodanu vrijednost
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerUpravljanje financijama i porezima
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-01
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The thesis of this final paper is The specifics of value added tax (VAT) at public sector accounting. Public sector accounting is specific for many reasons, but the most important difference to mention is the application of modified principle whose main characteristics are recording expenditure at the moment of their occurrence, and recording income according to the cash-basis accounting principle. Some other characteristics are not recording the expenditure of amortization of fixed assets, while recording the income and expenditure of fixed assets for donations. Since I have been working in a public institution for many years as Head Bookkeeper at the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, the abovementioned thesis came by itself and covers a wide range of practical examples, which can be found interesting despite the fact that they come from the field of taxes and legal regulations. It is generally perceived that public institutions are primarily state-funded and live at the expense of the taxpayers, which is partly true. However, the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, as well as other faculties in Croatia, actively participate in the economy and thus profit from their knowledge and expertise. The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, along with other faculties in Croatia which fulfilled the legal requirements, became a part of the VAT system in year 2010. Since some faculty activities are tax-exempt, while others are taxable, pre-tax division of invoices is legally regulated. That is why it is necessary to determine the purpose of services or goods acquired. The tax-exempt faculty activities are not tax-deductible, whereas in case of taxable activities the tax is fully deductible. In cases when services or goods are used for both tax-exempt and taxable activities, pre-tax division principle is applied.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)public accounting pre-tax value added tax
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:430988
PohranioIvana Gizdić