specijalistički diplomski stručni
POSTUPAK ODREĐIVANJA CIJENA USLUGA CATERINGA NA PRIMJERU PODUZEĆA FORUM D.O.O.
Završni rad

Adriana Brešić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet