specijalistički diplomski stručni
MARKETING PLAN RAZVOJA USTANOVE DES SPLIT
Završni rad

Tihana Balov (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet