specijalistički diplomski stručni
PREDSTEĈAJNA NAGODBA I OPORAVAK KOMPANIJE U KRIZI
završni rad

Josipa Bodrožić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovPREDSTEĈAJNA NAGODBA I OPORAVAK KOMPANIJE U KRIZI : završni rad
AutorJosipa Bodrožić
Voditelj/MentorDejan Kružić (mentor)
Sažetak rada
Tema ovog rada je provoĊenje predsteĉajnog postupka sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predsteĉajnoj nagodbi kao instrumenta za oporavak kompanija u neizvjesnim poslovnim situacijama. Rad obuhvaća šest cjelina unutar kojih je teoretski obraĊen Zakon o financijskom poslovanju i predsteĉajnoj nagodbi, njegove najvaţnije odredbe, proces, tijela, odredbe te sam postupak predsteĉajne nagodbe. TakoĊer se u jednom od poglavlja daje kratki analitiĉki prikaz zateĉenog stanja poduzeća u Republici Hrvatskoj. U trećoj cjelini definiran je pojam krize i poslovanje u uvjetima krize, kako bi se prikazale poteškoće u kojima se kompanije mogu zateći za svog ţivotnog vijeka. Predloţene su strategije oporavka kompanije, stavljajući naglasak na restrukturiranje kompanija upravo modelom predsteĉajne nagodbe, kao jednog od alata za uspostavljanje stanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Ĉetvrta cjelina ovog rada prikazuje empirijsko istraţivanje na primjeru stvarnog poduzeća i to društva Geofoto d.o.o. koje je dana 23. srpnja 2014. godine uspješno sklopilo predsteĉajnu nagodbu pred Trgovaĉkim sudom u Zagrebu.
Ključne riječiPredstečajna nagodba restrukturiranje poslovne teškoće
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerUpravljanje financijama i porezima
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper's subject is insolvency proceeding made in concordance with the The Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement Act („the Act“) as a tool that will contribute in revitalizing one company's business during uncertain business situations. The paper is consisted of six chapters that cover the theoretical view of the Act, its principal obligations, terms and rules, boards, proceedings and the procedure of the insolvency proceeding itself. Furthermore, one of the chapters makes brief analytic review of the pre-existing condition of the company in Croatia The third chapter defines the term crisis and crisis management to show the difficulties that companies have to withstand within their life span. Company recovery strategies are suggested with restructuring through insolvency proceeding model that is stressed out as one of the tools to restore the state of solvency and liquidity. The fourth chapter shows empirical research based on the example of a real company, Geofoto d.o.o. that has successfully entered the insolvency proceeding at Commercial Court in Zagreb.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:827872
PohranioIvana Gizdić