specijalistički diplomski stručni
PREDSTEĈAJNA NAGODBA I OPORAVAK KOMPANIJE U KRIZI
završni rad

Josipa Bodrožić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet