završni rad
RAŠČLAMBA MARKETINŠKIH ČIMBENIKA TURISTIČKIH ATRAKTIVNOSTI U DANSKOJ
Završni rad

Andrea Čikotić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet