diplomski rad
ULOGA MENADŢERA U KRIZNOM KOMUNICIRANJU
Diplomski rad

Petra Šerić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet