specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA MODELA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EU
Završni rad

Marija Sokol (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet